Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen van Coornhert State te Heerenveen zulks in de ruimste zin.