Stichting Vrienden van

Coornhert-State
 
gallery/voor vrienden website 2

 

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen van Coornhert State te Heerenveen zulks in de ruimste zin.