Stichting Vrienden van

Coornhert-State
 

 

Donaties


Wilt u ook iets extra’s voor onze bewoners doen? Dan kunt u uw donatie (eenmalig of terugkerend) overmaken op het bankrekeningnummer van de Stichting Vrienden van Coornhertstate .Bankrekening van de Stichting: NL92RABO0326498362  t.n.v. Stichting Vrienden van Coornhertstate.

 

Nalaten aan een goed doel

 

Goede doelen werken aan een betere samenleving en zijn daarmee van belang voor nu en de toekomst. Een bijdrage aan werk via een testament of een schenking is heel belangrijk mede omdat het de goede doelen in staat stelt langere termijnplanningen te kunnen maken.

Bij veel mensen is nog onvoldoende bekend dat het in een testament niet om grote bedragen hoeft te gaan en dat er naast geld ook zaken als een auto of meubels kunnen worden nagelaten. Toch nemen inmiddels steeds meer mensen een goed doel op in hun testament. Dit komt mede doordat nalaten aan goede doelen vrijgesteld is van erfbelasting en schenkbelasting. De overheid wil met deze vrijstelling het geven aan goede doelen bevorderen. En zo wordt u de mogelijkheid geboden een goede bestemming voor uw geld en goederen vast te leggen en tegelijkertijd de wereld van de komende generaties te verbeteren.
Klik hier voor een overzicht van goede doelen.

Wist U dat…?

Ook uw erfenis het verschil maakt voor goede doelen?
Goede doelen ontvangen een groot deel van hun inkomsten uit nalatenschappen. Uw bijdrage maakt dus wel degelijk een groot verschil in wat goede doelen wel of niet kunnen bereiken.

Wist U dat U ook met kinderen na kunt laten aan een goed doel?
Veel mensen hebben het idee dat als ze kinderen hebben, zij al hun bezittingen aan hen moeten nalaten. Dat kan natuurlijk maar is niet noodzakelijk. Uiteraard willen de goede doelen de plek van uw kinderen niet  innemen, maar ze zouden wel graag een plekje naast hen in het testament krijgen. En wat is voor uw kinderen een mooiere gedachte dan dat hun ouders voortleven in de activiteiten van goede doelen?

U altijd iets heeft om na te laten, hoe klein ook?
Uit onderzoek weten we dat mensen het idee hebben dat het bij nalaten aan goede doelen om grote bedragen moet gaan. Dat is niet het geval. Uiteraard zijn grote bedragen meer dan welkom, maar ook kleinere bedragen maken een groot verschil. Denkt u hierbij aan een bedrag vanaf € 200,=.

U altijd een testament nodig heeft als u iets na wilt laten aan een goed doel?
Er is sprake van nalaten als u aan iemand of een instelling geld of goederen wilt geven na uw overlijden. Voor het nalaten van een geldbedrag is altijd een testament nodig. Een goed doel kan nooit automatisch van u erven. Als u geen testament maakt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Als u aan hen de instructie heeft gegeven een bepaald bedrag over te maken aan het goede doel, moeten zij hierover eerst erfbelasting betalen en het resterende bedrag vervolgens overmaken aan het goede doel.

Het goede doel over uw erfenis geen erfbelasting hoeft te betalen?
De meeste goede doelen hebben een ANBI-status.  ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Goede doelen met en ANBI-status hoeven geen erfbelasting te betalen over schenkingen en erfenissen die zij ontvangen.  Via www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl vindt u alle door de Belastingdienst goedgekeurde ANBI’s.

Het niet zo ingewikkeld is als het lijkt om uw erfenis te regelen?
Het vastleggen van uw wensen om een goed doel te steunen na uw overlijden is eenvoudig vast te leggen in een testament. De notaris of het goede doel van uw keuze helpen u daar graag bij.


Meer weten?
Bij de bali van Coornhertstate kunt een folder van de Vrienden halen en deze ingevuld weer inleveren. 

 

.