Stichting Vrienden van

Coornhert-State
 
gallery/voor vrienden website 2

Bestuur:
Minne Dooper,        Voorzitter
Rennie Bouritius,    Secretaresse
Douwe Schotanus, Penningmeester
Betty Kist,
Joke Scheper,


De bestuurleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie en bijbehorende taken.
Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.