Stichting Vrienden van

Coornhert-State
 

Bestuur:
Minne Dooper,                  Voorzitter
Rennie Bouritius,              Secretaris
Rita van Dalfsen-Merkus, Penningmeester
Meini Stoelwinder


De bestuurleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie en bijbehorende taken.
Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

 

 

 

 

 

 

.