Stichting Vrienden van

Coornhert-State
 

Bestuur:
Minne Dooper,        Voorzitter
Rennie Bouritius,    Secretaresse
Douwe Schotanus, Penningmeester
Betty Kist,
Joke Scheper,


De bestuurleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie en bijbehorende taken.
Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.