Bestuur:
Minne Dooper,        Voorzitter
Rennie Bouritius,    Secretaris
Douwe Schotanus, Penningmeester
Joke Scheper,


De bestuurleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie en bijbehorende taken.
Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

 

 

 

 

 

 

.